Rån

Vi har brottmål som specialitet

Viktigt att tänka på om du utsatts för rån

Att bli utsatt för ett rån är en otäck och omskakande upplevelse. Men hjälp finns att få – här berättar vi om några saker man kan göra om du har blivit rånad.

Viktigt att tänka på är att polisanmäla det inträffade. Vänd dig till närmaste polisstation eller ring 112 eller 114 114. Polisen tar emot anmälan, kan svara på eventuella frågor och även hänvisa dig vidare till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig.

Mycket viktigt att polisanmäla

Att du polisanmäler rånet är mycket viktigt av flera anledningar. Dels kan den göra att polisen kan stoppa rånaren från att begå nya brott. En anmälan kan också möjliggöra att gärningspersonen ställs till svars för brottet och betala eventuell ersättning för dina fysiska eller ekonomiska skador. Dessutom är en polisanmälan ett måste om du vill få ut ersättning från ditt försäkringsbolag. I vissa fall måste du även anmäla brottet för att du ska kunna få någon ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Barn och ungdomar som har utsatts för rån kan ringa till BRIS, som kan ge hjälp och stöd i denna svåra situation. BRIS kan du även ringa till om du har bevittnat ett rån.

Bra saker att tänka på när du polisanmäler ett rån

Är du skadad så är det viktigt att dina blessyrer dokumenteras av en läkare. Bilder är att föredra, ett starkt bevismaterial i en rättsprocess.

Lämna ut namn och telefonnummer till personer som du vet sett vad som har inträffat, då kan polisen ta kontakt med dem vid behov. Tänk igenom vad du ska säga innan du kontaktar polisen. Hur såg rånaren ut? Vad blev du av med i samband med rånet? En bra beskrivning underlättar polisens arbete och förenklar även en eventuell rättsprocess.

Städa inte upp brottsplatsen

Rör ingenting på brottsplatsen innan polisen kommer! Spår kan försvinna om du städar upp. Fingeravtryck, DNA och annat kan vara till nytta, även i framtiden om gärningspersonen begår ett nytt brott.

Upplever du att rånarens angrepp beror på dennes negativa inställning till din hudfärg, din nationalitet, etniska ursprung, religionstillhörighet eller sexuella läggning så ska du berätta det redan vid anmälan. Den typen av angrepp kan leda till högre straff om rånaren lagförs.

Källa: Polisen.

18 Nov 2016