Rån

Vi har brottmål som specialitet

Fråga advokaten

VI SVARAR PÅ FRÅGOR OM RÅN

Vi är en av Sveriges mest meriterade försvarsadvokater. Här kommer han framöver att besvara frågor som ofta dyker upp kring rättegångar och juridik. 

FRÅGA: Hur skiljer sig straffen mellan rån, grovt rån och väpnat rån?

SVAR: Straffskalan för rån ligger på 1-6 års fängelse, grovt rån på 4-10 år. Det finns inget brott som heter väpnat rån. Däremot brukar väpnade rån med skarpladdade vapen typiskt sett räknas som grova rån, medan de med replikor eller soft air guns räknas som rån av normalgraden.

FRÅGA: Förberedelse till rån – på vilka grunder kan man dömas och hur ser straffskalan ut för det?

SVAR: Det kan man inte. Endast förberedelse till grovt rån är straffbelagt. Straffskalan för förberedelse ligger lägre än den för fullbordade brott och om det är frågan om en mindre allvarlig gärning eller om faran för att ett fullbordat brott bara var ringa, så ska personen inte dömas för brott.

FRÅGA: Jag äger en kiosk som har utsatts för rån vid ett flertal tillfällen. Jag tror dessutom att det är samma personer som har rånat min lilla butik upprepade gånger, men polisen säger att bevis saknas. Jag funderat på att sätta upp en övervakningskamera, har jag rätt till det? Kan en advokat hjälpa mig med den frågan?

SVAR: Du har rätt att sätta upp kamerabevakning i butiken, så länge som du gör en anmälan till länsstyrelsen i det län där kiosken ligger. Om kameran ska filma delar dit allmänheten inte har tillträde behöver du inte anmäla det.

Du måste sätta upp tydliga skyltar som talar om för kunderna att butiken är kameraövervakad och kameran får inte filma utanför butiken.

FRÅGA: Påverkas straffet om man är påverkad av alkohol eller droger när man begår ett rån?

SVAR: Nej, straffet påverkas generellt sett inte om man är påverkad av alkohol eller droger. I Sverige bygger strafflagstiftningen på att man får ansvara för sina gärningar oavsett om man är påverkad eller inte, så länge som man själv valt att bli påverkad. I vissa extremfall, där en person får en extrem och oväntad reaktion på ett preparat kan det få betydelse vid bedömningen, men det är mycket ovanligt.

En annan sak är att en missbrukare som begår rån kan dömas till en skyddstillsyn med någon form av behandling om det visar sig att det är missbruket som är själva roten till problemet och personen är motiverad att söka behandling.

FRÅGA: Vad är skillnaden mellan rån och stöld, rent juridiskt? Och hur skiljer sig straffen åt för dessa brottstyper?

SVAR: Skillnaden mellan rån och stöld är att vid rån så har den misstänkte använt sig av våld eller hot för att ta eller behålla egendomen.

Straffen mellan rån och stöld skiljer sig rejält. För rån är straffet i Brottsbalken från ett år till sex år. För grovt rån är straffet mellan fyra år och tio år. För stöld är straffet fängelse upp till två år. För grov stöld är straffet sex månader till sex år.

 

 

Behöver du en försvarsadvokat? Här finns kompetens och erfarenhet.