Rån

Vi har brottmål som specialitet

Brottmål

BEVISKRAVEN ÄR HÖGRE I ETT BROTTMÅL

Ett brottmål handlar om en viss person ska hållas skyldig för ett brott som begåtts. Beviskraven i ett brottmål är högre än i ett tvistemål. Utgångspunkten är alltid att en person alltid är oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Processen i ett brottmål inleds med en förundersökning. När den är klar är det åklagarens uppgift att besluta om åtal ska väckas. Bevisningen bör vara så stark att åklagaren objektivt sett ska kunna förvänta sig en fällande dom.

Brottsmål faller oftast under allmänt åtal, vilket betyder att åklagaren åtalar förövaren för samhällets räkning. Brottsoffret måste inte anmäla brottet själv.

En domare och tre nämndemän

När åtalet väl har väckts ställs gärningspersonen inför rätta. I rätten får brottsoffret möjlighet att berätta vad han eller hon har utsatts för. Domarna i ett brottmål är en juristdomare och tre nämndemän, i de fall där påföljden väntas bli större än böter.

I rättegången får både den misstänkte och brottsoffret själva berätta sina versioner av vad som här hänt. Dessutom förhörs eventuella vittnen. När detta är avklarat sammanfattar båda sidor vad som har hänt och redovisar vad som talar för och emot den åtalade. Sedan bestämmer domstolen om den åtalade är skyldig eller oskyldig, och vilket straff som ska dömas ut.

Brottsoffret kan ha rätt till stöd

En person som har blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Handlar det om ett allvarligare brott, som exempelvis misshandel eller sexualbrott, så kan ett målsägandebiträde utses av tingsrätten. Målsägandebiträdet kan medverka som stöd vid förhör och hjälpa till med skadeståndsyrkanden.

Den dömde blir skadeståndsskyldig

Den person som fälls för ett brott blir i regel skyldig att ersätta de skador som brottet orsakat. Polisen måste informera om möjligheten att begära skadestånd och åklagaren har skyldighet att hjälpa brottsoffret med skadeståndskravet under rättegången om det inte har förordnats ett målsägandebiträde. Det är oftast annars målsägandebiträdet som hjälper offret med frågor kring skadestånd under rättegången.

Är du misstänkt för brott och behöver hjälp av en försvarsadvokat eller är du ett brottsoffer som behöver stöd från ett målsägandebiträde? Kontakta oss, vi har den rätta kompetensen att hjälpa dig.

 kontrakt

 

Behöver du en försvarsadvokat? Här finns kompetens och erfarenhet.