Rån

Vi har brottmål som specialitet

HÖR AV DIG TILL OSS OM DU BEHÖVER HJÄLP I RÄTTEN

Välkommen!. Vi är specialiserade på rån och alla andra former av brottmål. Vårt huvudsakliga fokus ligger på privata och offentliga uppdrag som försvarsadvokat och uppdrag som målsägandebiträde. Dessutom utför vi resningsansökningar, rättsutredningar, omvandlingar av livstidsstraff och vi biträder även i frågor som rör senareläggning av villkorlig frigivning från anstalt.

Är du misstänkt för ett brott eller har du råkat ut för ett brott? Behöver du en försvarsadvokat eller ett målsägandebiträde? Våra advokater är kunniga och erfarna när det gäller rån och andra brottmål och kan hjälpa dig oavsett din roll i det inträffade.

Vi arbetar med rån och andra brottmål

Vi arbetar med brottmål, som rån, narkotikabrott, mord, dråp, misshandel och andra brott. Oavsett om du är misstänkt för brott eller målsägande i ett fall så kan du vända dig till oss. Vi har under åren tagit på oss många uppmärksammade och svåra mål.

Varje år begås ett stort antal brott i Sverige. Rån av olika grad hör till de absolut vanligaste, varje år anmäls tusentals rån, varav nästan tre fjärdedelar är personrån.  Både utövare och drabbade är oftast unga och de flesta rån sker i storstadsområdena. Mörkertalet är stort och många fall blir aldrig lösta.

Du har rätt till en offentlig försvarare

Har du kallats till förhör hos polisen för ett rån eller något annat brott? Då är det bra att du känner till att du i de flesta fall har rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat, om du är eller riskerar att bli misstänkt för brott som kan leda till ett fängelsestraff.

I det läget är det oftast ett bra beslut att ta kontakt med polisen och framhålla att du vill att en speciell advokat företräder dig i rollen som försvarsadvokat. Det är din rättighet att välja vilken advokat du vill. Om advokaten inte kan åta sig uppdraget att försvara dig så förordnas du en advokat av domstolen. Detta innebär, om man förenklar det en aning, att staten står för advokatens kostnader.

När har fått en försvarsadvokat så är det bra om du pratar igenom läget med advokaten. Du kan få veta hur det går till vid ett polisförhör och advokaten kan även ge dig råd om vad som gäller i ditt ärende.

På plats i rätten varje vecka

Vi jobbar med brottmål, inklusive rån, och är ofta på plats i rätten. Vi har stor erfarenhet och vana av alla de olika situationer som kan uppstå och arbetar på ett lugnt, sakligt och professionellt sätt. Oavsett vilken av våra advokater du väljer att anlita så kan vi lova att du kommer att känna dig trygg. Vi garanterar att vi tar ditt mål på största allvar och kommer att lägga ned mycket hårt arbete för att hjälpa dig.

Om du inte väljer en speciell advokat eller advokatbyrå så förordnas i första hand en advokat, som valts av tingsrätten. Då finns risken att du får en advokat som har liten, eller i värsta falla ingen, erfarenhet  av brottmål. Väljer du en av våra advokater så får du en advokat med stor erfarenhet av just dessa svåra mål. Är du inte nöjd med advokaten som tingsrätten förordnat? Du har möjlighet att byta till en advokat från vår byrå.

Expertkunskaper inom skadeståndsfrågor

Har du blivit utsatt för ett rån eller något annat brott? I så fall har du ofta rätt till ett målsägandebiträde, speciellt när det är ett brott med fängelse i straffskalan.

Ett målsägandebiträde har expertkunskaper om skadeståndsfrågor i brottmål. Uppdraget för målsägandebiträdet är att driva skadeståndsanspråk i en rättegång. Målsägandebiträdet deltar även vid förhör och kan även hjälpa åklagaren att vid rättegången få den tilltalade dömd för det begångna brottet.

Har du blivit utsatt för ett rån, misshandel eller något annat våldsbrott? Hör då av dig till oss, hos oss arbetar flera advokater och biträdande jurister som tar uppdrag som målsägarbiträden. Vi har dessutom stor vana av att hjälpa personer som har drabbats av brott, och få dem att känna sig trygga, skyddade och stöttade under den tunga och svåra rättsprocessen. 

Breda kunskaper om brottmål

Våra advokater och biträdande jurister har breda kunskaper och stora erfarenheter av alla de olika vägar som ett brottsmål kan ta. Men en speciell sak gör våra medarbetare till extra bra målsägandebiträden. Det är att vi inom byrån har kompetens som försvarsadvokater. Detta har medfört att våra advokater och jurister har god kännedom om på vilket sätt den åtalades försvarsadvokat lägger upp försvaret samt vilka frågor som kan tänkas ställas.

Trivs du inte med det målsägandbiträde du fått tilldelat, eller tycker du att personen i fråga har fel kompetens? Du kan i många fall byta till en advokat eller biträdande jurist hos oss.

Har du några frågor? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig!

 

Behöver du en försvarsadvokat? Här finns kompetens och erfarenhet.