Rån

Vi har brottmål som specialitet

Du har rätt till skadestånd om du har drabbats av ett rån

När man har råkat ut för ett rån eller ett annat brott har man rätt att kräva skadestånd. Men hur mycket ska man begära?

När du har utsatts för ett rån eller ett annat brott som berättigar skadestånd kommer polisen att vilja veta vad du kräver i skadestånd, det vil säga ersättning från gärningspersonen. Polisen skickar sedan vidare dina yrkanden till åklagaren, som är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd.

Bra att prata med åklagaren först

Om du inte vet vilket belopp som verkar rimligt att kräva i skadestånd så räcker det att du säger att du har anspråk på det. Du kan sedan diskutera med åklagare om vilka belopp det kan handla om och därefter bestämma vilken summa du tänker kräva. Viktigt att komma ihåg är att detta måste göras innan rättegången.

Det finns olika saker du kan kräva skadestånd för när du råkat ut för ett brott.

Skadad eller förlorad egendom. Det kan exempelvis handla om skadade eller stulna ägodelar, som kläder och annat. Skicka gärna med kopia på kvitton.

Kostnader. Här lan det handla om exempelvis utlägg för sjukvård, olika former av terapi, resor, mediciner och annat. Glöm inte kvitton om de finns tillgängliga.

Förlust av inkomst. Om du inte har kunnat jobba och tappat inkomst på grund av brottet så kan du få skadestånd för det. Skicka med intyg från arbetsgivare eller/och Försäkringskassan.

Sveda och värk. Här handlar det om fysiska och psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Har du tvingats sjukskriva dig till hundra procent under sjukdomstiden så kan ersättningen maximalt bli 2400 kronor per månad. Har du inte sjukskrivits men ändå har medicinskt visade besvär så har du ändå rätt till viss ersättning.

Kränkning. Det finns även vissa typer av brott, bland annat rån, som kan ge rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten. Storleken på ersättning beror på hur brottet gått till. Ju allvarligare brott desto högre ersättning. Vid egendomsbrott kan man inte få någon kränkningsersättning.

Här är några vanliga brottstyper och vilka skadeståndsbelopp du kan yrka

Misshandel och rån, mindre grovt: 5 000- 10 000 kronor. Här kan det handla om några få slag i ansiktet eller mot kroppen eller ett par, tre inte alltför hårda sparkar mot kroppen i stående position. Även vid rånhot där det inte utövas något fysiskt våld.

Misshandel och rån av lite grövre slag: 10 000 – 15 000 kronor. Exempel på detta kan vara grövre våld mot ansiktet eller hårda sparkar. Våld mot en liggande person. Används ett farligt tillhygge vid brottet kan det motivera ett ännu högre skadeståndskrav. Även rån med farligt vapen.

Olaga hot: 5 000 – 15 000 kronor i skadestånd. Skriftligt eller muntligt hot: 5 000 – 7 000 kronor. Hot med livsfarligt vapen: 10 000- 15 000 kronor.

Har du en bestående skada, exempelvis ett missprydande ärr eller en nedsatt kroppsfunktion så rekommenderar vi att du talar med en åklagare innan du skickar in din skadeståndsansökan.

Information i denna text är hämtad från Brottsoffermyndigheten.

11 Jan 2017