Rån

Vi har brottmål som specialitet

Så kan man åtgärda rån mot butiker

Butiksrån är ett allvarligt brott som ökade i antal i Sverige under flera år. Trots att kontanthanteringen har minskat så sker en fortfarande en hel del rån i olika sorts butiker. Här berättar vi om några bra metoder för butiksägare att förebygga rån.

Det finns flera olika faktorer som påverkar risken för en butik att utsättas för ett rån. Genom en kombination av åtgärder kan en butiksägare minska risken för rån. Det finns flera internationella studier som visar på bra resultat när butiksägare har vidtagit ganska enkla och inte särskilt kostsamma förebyggande åtgärder. Några av de åtgärder som brukar ge resultat är följande:

• Maxbelopp i kassan och tydliga, väl synliga dekaler eller skyltar som tydliggör detta.

• Bättre insyn i butiken och bättre belysning, både utanför och inne i butikslokalen.

• Eliminering av potentiella flyktvägar för rånarna.

• Olika former av säkerhetsutbildning för butikspersonalen.

De flesta butiker löper liten risk för rån

Viktigt att tänka när man ska genomföra säkerhetsåtgärder för att minska på butiksrån är att anpassa dem till den specifika butiken och dess förutsättningar.

 

Merparten av alla butiker löper en relativt liten risk att utsättas för rån, men för vissa butikskategorier är risken betydligt större. Tidigare var videobutiker (som är allt mindre vanliga idag), livsmedelsbutiker, kiosker och tobakshandlare varit mest drabbade, men kortbetalningar och minskad kontanthantering har gjort att rånarna har bytt huvudsakliga måltavlor. Guldsmedsbutiker har alltid varit populära, men där har säkerhetsmedvetenheten blivit så stor att rånarna måste ta stora risker. På senare tid har i stället telebutiker varit väldigt utsatta för rån. Smartphones och andra IT-produkter är populära och mycket säljbara på den svarta marknaden och därför intressanta för brottslingarna.

Viktigt att sätta in rätt åtgärder

Vet man vilka typer av butiker som löper störst risk att utsättas för rån så är det lättare att sätta in lämpliga åtgärder. Lokala och regionala aktörer kan gå vidare och hitta en relativt liten högriskgrupp. Kunskapen om vilka butiker som löper störts rånrisk kan också underlätta lokal samverkan. Erfarenheten visar att butiker som drabbats av rån tidigare löper störst risk att rånas igen. Med hjälp av den erfarenheten så kan man identifiera högriskbutikerna och sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

På Brås hemsidan kan man läsa mer om rån.

31 Oct 2016