Rån

Vi har brottmål som specialitet

Kontantstopp stoppade rån i lokaltrafiken

Att minskad hantering av kontanter leder till färre rån är tydligt i många branscher. Antalet bankrån och butiksrån minskar på grund av att allt fler betalningar sker med kort. Tyvärr får det negativa konsekvenser (telefonstölder) för exempel telebranschen, som vi berättat i flera tidigare artiklar.

Här ska vi dock fokusera på ett positivt exempel: lokaltrafiken. Där har införandet av kontantfria resor lett till att antalet rån och andra våldshändelser riktade mot förare minskat kraftigt sedan 2005.

Arbetsmiljöverket tog 2011 fram statistik som visade att antalet rån, hot om rån och annat våld nästan hade halverats mellan 2005 och 2011. Den främsta förklaringen är, enligt undersökningen, enkel och självklar. Enligt en talesperson för arbetsmiljöverket gick kontantstoppet mycket smidigt . Våld och rån minskade mycket och arbetsmiljön blev lugnare och tryggare.

Stockholm först med förbudet

Först att införa de nya reglerna som stoppade hantering av sedlar och mynt på bussar var Storstockholm. Under 2006 rapporterades 20 rån mot förare från Stockholms olika trafikföretag. Under de närmaste tre åren utsattes inga förare för rån.

Även i Södermanland, Östergötland, Västmanland, Västra Götaland och Värmland infördes kontantstopp, även här med positiva resultat. Flera större tätorter i norra Sverige har också infört kontantstopp, bland annat Sundsvall, Luleå och Umeå. Även Skånetrafiken 2011 införde förbud mot kontanthantering i lokaltrafiken år 2011. Det innebär att det finns helt kontantfri lokaltrafik i alla de mest befolkningstäta delarna av Sverige.

Skeptiska trafikföretag

Arbetsmiljöverkets beslut om att steg för steg införa kontantstoppet togs efter flera fall av hot och våld på kort tid. Fackliga skyddsombud hade vid flera tillfällen redan stoppat kontanthantering för att få till en förändring.

Bussbolagen var länge skeptiska till att införa ett totalstopp, med tanke på kostnaderna för nya system och för att många, framför allt äldre, föredrar att använda kontanter. Att det finns andra anledningar än rån till våld mot förare och att våldet inte skulle försvinna ända var ett annat argument som fördes fram.

Men Arbetsmiljöverket valde en hårdare linje och införde förbudet. Om inte Stockholms tre lokaltrafikföretag införde kontantstoppet snabbt skulle de tvingas betala ett vite på en miljon kronor.

Men även om alla nyheter möter en del missnöje och drabbas av en del problem i början, så har i all fall beslutet i huvudsaklett till ett positivt resultat. Rån och annat våld har minskat och det är idag ett tryggare jobb att vara bussförare.

14 Oct 2016