Rån

Vi har brottmål som specialitet

Friade för rån mot guldsmed

Fem 20-åriga män dömdes tidigare i år till långa fängelsestraff för ett rån mot en guldsmedsbutik i Varberg. Nu har dock de fem männen friats av hovrätten. Det ansågs inte bevisat att männen rånat butiken – bara att de funnits i närheten av brottsplatsen när brottet begicks.

Rånet utspelades i december förra året. Två maskerade män rånade guldsmedsbutiken och kom över smycken och kontanter till ett värde av sammanlagt 850 000 kronor. Butiksanställda och kunder berättade att de hade blivit hotade med ett pistolliknande föremål.

Inga direkta bevis för rån

Några direkta bevis mot de två männen och tre medhjälpare fanns inte, men enligt Varbergs tingsrätt var indicierna tillräckligt starka för att männen skulle dömas för grovt rån. Delvis kunde man via männens mobiltelefoner konstatera att de befunnit sig nära brottsplatsen vid tidpunkten för rånet. Dessutom hade männen kört bil på ett snabbt och vårdslöst i Varberg precis efter rånet. Fyra av de fem männen var dessutom dömda för rån sedan tidigare, och sms från männen visade att de varit överens om att göra sig av med sina mobiltelefoner direkt efter rånet.

Tingsrätten ansåg att det var styrkt att männen genomfört rånet tillsammans. Två rånade butiken, två körde flyktbilen och en hade hjälpt till att få fram hjälpmedel.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades till hovrätten, där domen upphävdes. Det fastslogs att männen hade haft möjlighet att genomföra rånet rent fysiskt, men att det finns utrymme för alternativa händelseförlopp. Att de till synes hade bråttom att lämna Varberg kunde ha haft andra orsaker. Inte heller faktumet att männen hade stora luckor i sin historia ansågs ha någon betydelse, enligt Hovrätten. Åklagarens bevisning ansågs så tunn att männen inte kunde sägas ha någon så kallad förklaringsbörda. Därför friades männen för rånet av guldsmedsbutiken.

En av männen dömdes dock till 15 månaders fängelse för annan brottslighet.

23 Sep 2016